Adres wydawniczy

Nazwa i adres
Robert Bosch Sp. z o.o.
ul. Jutrzenki 105
02-231 Warszawa
Polska

 

Nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania firmy
Rafał Rudziński, Piotr Pyzio

 

Numer telefonu
+48 (0) 22 715 40 00

 

Wpis do rejestru
KRS 0000051814

 

Numer identyfikacji podatkowej (NIP)
526-10-27-992

 

Kapitał zakładowy:
197443600 PLN

 

Oznaczenia sądu rejestrowego RBPL:
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS

Infolinia
+48 608 040 716

Formularz kontaktowy

Jeśli masz pytania dotyczące Konkursu Bosch Future 2019, skontaktuj się z nami.

Infolinia działa od pon. do pt. w godzinach 9:00 – 17:00.